Tasker: Nerušit během konkrétní události v kalendáři


Záměr: Automatické nastavení režimu „Nerušit“ po dobu trvání konkrétní události v kalendáři.

Konfigurace

Telefon:Motorola Moto G5S
Android:7.1.1
Tasker:5.6

Nový projekt

Založení nového projektu. Není sice nezbytně nutné zakládat nový projekt, ale do budoucna, z důvodu lepší přehlednosti, je to výhodné.

 • dlouhý klik na ikonu „domeček“ (vlevo dole) – zobrazení nabídky
 • Add – přidat nový projekt
 • zadat jmého projektu

Nový profil

 • klik na ikonu „plus“ (vpravo dole) – přidat nový profil
 • postupně zvolit: State – App – Calendar Entry
 • Title – zadat názav události z kalendáře (v tomto případě „Badminton“)

Nový úkol

 • klik na „New Task“ – vytvořit nový úkol
 • zadat jméno úkolu
 • klik na ikonu „plus“ (vpravo dole) – přidat akci
 • postupně zvolit: Audio – Do Not Disturb
 • Mode – vybrat požadovanou funkci
  • None – Total silence
  • Priority – Priority only