Archiv štítku: WordPress

Záloha a obnovení WordPress webu

Záloha a obnovení (přesunutí) WordPress webu pomocí XCloner a postupu při přesunutí webu – Moving WordPress.

Postup:

 • instalace pluginu XCloner
 • pokud se při instalaci neprovede automaticky (z důvodu nemožnosti zápisu), pak:
  • v kořenovém adresáři webu vytvořit adresář administrator/backups (a nastavit práva k zápisu)
  • nastavit práva k zápisu pro soubor wp-content/plugins/xcloner-backup-and-restore/cloner.config.php
 • vytvořit zálohu
 • stáhnout zálohu (přes FTP) – soubor s příponou .tar z adresáře administrator/backups a umístit do kořenového adresáře budoucího webu
 • stáhnout soubory XCloner.php a TAR.php z adresáře wp-content/plugins/xcloner-backup-and-restore/restore a umístit do kořenového adresáře budoucího webu
 • spustit XCloner.php (http://www.yournewsite.com/XCloner.php)
 • zadat parametry pro databázi
 • smazat soubory XCloner.php, TAR.php a zálohu (*.tar) z kořenové složky webu
 • stáhnout Search and Replace for WordPress Databases script
 • do kořenové složky nového webu umístit a spustit searchreplacedb2.php (http://www.yournewsite.com/searchreplacedb2.php)
 • nahradit „starou adresu“ webu adresou „novou“
 • smazat searchreplacedb2.php
 • v konfiguračním souboru WordPress webu wp-config.php zakomentovat (smazat) řádky:
  • define(‚WP_SITEURL‘,’http://www.yournewsite.com‘);
  • define(‚WP_HOME‘,’http://www.yournewsite.com‘);
  • define(‚RELOCATE‘,true);
 • v konfiguraci XCloner (XCloner – Configuration – General) nastavit správné cesty pro zálohování (např. /hosting/www/yournewsite.com/, /hosting/www/yournewsite.com/administrator/backups)
 • v konfiguraci XCloner (XCloner – Configuration – MYSQL) nastavit správné parametry databáze (ty samé jako při obnově ze zálohy)
 • u souboru wp-config.php změnit práva na 640